Formular2

Oplysninger om Ansøger
*
*
*
*
*
*
Kopi af ansøgningen sendes til denne adresse
*
Oplysninger om projektet/aktiviteten
*
*
*
Hvilken aldersgruppe har målgruppen/målgrupperne for projektet? Hvem gavner projektet/aktiviteten?Bemærk, hvis børn og unge under 18 år er en del af målgruppen skal foreningen/projektet sikre sig, at der er indhentet børneattester på samtlige voksne, der er tilknyttet projektet/aktiviteten.
*
Er projektet/aktiviteten udelukkende målrettet Hvidovre-borgere?

*
*
*
*
*
*
Har foreningen indhentet børneattester på samtlige frivillige tilknyttet aktiviteten?

Ved kryds i feltet "ja" underskrives der på tro og love, at foreningen har indhentet børneattester og at de er uden anmærkninger. Har din forening ikke børn som målgruppe, skal du krydse af i feltet "nej".
*
Økonomiske oplysninger
*
Ex.: Der ansøges om 4000 kr.
2000 kr. til annoncering
1000 kr. til materialer
1000 kr. til kontor og porto

Søger I om tilskud til administrationsudgifter skal udgifterne uddybes.

*
Budgettet må maks. fylde en A4-side i word- eller pdf-format
*
*
Bankoplysninger, hvis I får støtte
*
*
*
*
*
*
Eventuelle kommentarer